تحصيلات و آموزش

1387 - تخصص در پزشکی اجتماعی و طب پیشگیری

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

1380 - دکترای حرفه ای

دانشگاه آزاد اسلامی تهران

سوابق شغلي و دانشگاهي

از بدو استخدام - تا اکنون
• عضو هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ياسوج (از 1393 تا کنون)
در حال بروز رسانی....

جوايز, تشويقات

از بدو استخدام تا کنون
در حال بروزرسانی...