بيوگرافي

نام و نام خانوادگي: ليلا منظوري

مرتبه ي علمي: استاديار

تحصيلات: تخصص در پزشکي اجتماعی و طب پیشگیری

براي شناخت بهتر کاربران محترم ، بخشي از سوابق اجرايي، تحصيلي، پژوهشي  اين استاد محترم آورده شده است.

اطلاعات تماس

دانشجويان و کاربران گرامي ميتوانند ا زطريق کانال هاي ارتباطي زير با استاد تماس بگيرند.
آدرس محل کار: ياسوج، خيابان جليل، دانشکده ي پزشکي دانشگاه علوم پزشکي ياسوج
phone تلفن: 33235146 074 Google Scholar Link نمايه گوگل اسکولار Google Plus Link نمايه گوگل+
phone فکس: scopus Profile Link نمايه اسکوپوس Linkedin Profile Link نمايه linkedin
phone ايميل:manzouri.leila@yums.ac.ir
manzourileila@gmail.com
ResearchGate Profile Link نمايه ResearchGate